“Trần Phúc Duyên, với tôi, anh là người bạn tâm giao

Phong cách sáng tác

Các thời kỳ sáng tác của Trần Phúc Duyên có thể chia ra làm ba giai đoạn chính: 1945 – 1954: Sơn mài đồng nhất; 1954 đến cuối những năm 1970: Sơn mài sáng; và từ cuối những năm 1970 đến năm 1993: Sơn mài thủy mặc. Sống và sáng tác ở nước ngoài trong nhiều năm, nhưng các đề tài yêu thích của ông luôn là các đề tài Việt Nam, đặc biệt là phong cảnh Bắc bộ và trung du, các cô gái tân thời Việt Nam trong những tà áo dài đằm thắm. Vào những năm cuối đời ông đưa bút pháp thủy mặc vào nghệ thuật sơn mài và sáng tác nhiều những bức tranh trừu tượng

Tiểu sử

Hoạ sĩ Trần Phúc Duyên sinh ngày 16 tháng 02 năm 1923 tại Hà Nội. Bố ông là Trần Diễn Giệm và mẹ là Nguyễn Thị Thược. Quê nội của ông ở làng Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Tây, còn quê ngoại ở làng Bạch Mai, Hà Nội.

Catologue Raisone

"Nghệ thuật của Trần Phúc Duyên chủ yếu thiên về những bối cảnh đẫm ánh sáng của quê hương ông. Những vùng miền gắn bó với ông đã được thể hiện qua nhiều chi tiết… Bối cảnh được Trần Phúc Duyên tái hiện toát lên một cảm giác thanh thản và yên bình. Mỗi bức tranh của ông vừa tinh tế lại vừa dung dị. Chúng ta thấy lại ở những tác phẩm này toàn bộ di sản nghệ thuật Viễn Đông…" - Trích Thời báo Montreal 03/09/1975

Niên biểu

"Nghệ thuật của Trần Phúc Duyên chủ yếu thiên về những bối cảnh đẫm ánh sáng của quê hương ông. Những vùng miền gắn bó với ông đã được thể hiện qua nhiều chi tiết… Bối cảnh được Trần Phúc Duyên tái hiện toát lên một cảm giác thanh thản và yên bình. Mỗi bức tranh của ông vừa tinh tế lại vừa dung dị. Chúng ta thấy lại ở những tác phẩm này toàn bộ di sản nghệ thuật Viễn Đông…" - Trích Thời báo Montreal 03/09/1975